Kalite Politikamız


Yeşil Lojistik

Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak çevresel değerlerin bozulması veya yok edilmesi, toplumların gelişmesine rağmen kıtlık, açlık, sera etkisi, küresel ısınma vb. sorunlara çözüm bulunamaması dikkatleri giderek artan seviyede çevre konularına çekmiş ve yeşil yönetim kavramı ortaya çıkmıştır. Grubumuz bu konuda duyarlı ve kararlı davranarak lojistik faaliyetlerinde yeşil yönetime büyük önem vermektedir.

Uygulamaya soktuğumuz YEŞİL LOJİSTİK uygulamalarına örnek verecek olursak;

  • Ürünlerin küçük gruplar halinde nakliyesinden ziyade daha büyük gruplar halinde taşınması.
  • Genç Filo; EURO 5’ e ve EURO 6'ya sahip araçların kullanılması (çevre dostu motorlu araçlar),
  • Araçlara ses önleyici ekipmanların takılması,
  • Çevre dostu verimli ulaşım ve dağıtım sistemlerinin kullanılması,
  • Genel paketleme işlemlerinin ve kullanılan malzemelerin azaltılması,
  • Paketlemeler plastik malzeme yerine geri dönüşümlü malzemelerin kullanılması,
  • Personelin bilişsel ve duyuşsal alanda eğitilmesi,